om oss
familie

Jeg heter Erik van den Bovenkamp og er opprinnelig elektronikk- og data-ingeniør og har utdannet meg som Profesjonell Kinesiolog (DNKF) og NevroTrener de siste 10 år ved Institutt for Kinesiologi AS, og holder til i harmoniske og naturskjønne Lurdalen som ligger 6 km utenfor Kongsberg.

Jeg har vært yrkes-medlem av Den Norske Kinesiologi Forening som stiller myndighetenes profesjonelle utdannelses krav til sine medlemmer.

Har fullført Grunnfag Medisin samt klient psykologi og etikk.

Har mer enn 1300 undervisningstimer i Neuro-Training og kinesiologi, er sertifisert "Consultant Facilitator" i Three In One Concepts og pedagogisk kinesiologi fra USA.

Sertifisert Solution Oriented Neuro-Trainer og Kinesiolog fra Neuro-Training Pty Ltd Australia.

International sertifisert Neuro-Training instruktør i 13 kursmoduler.

 

 

Det stilles høye etiske krav til oss som jobber som terapeuter og vi er selvfølgelig taushetsbelagt ifølge legeloven § 31-37.

Jeg håper du finner interessant informasjon her på NevroTrening.no. Det ville glede meg om jeg kunne hjelpe deg med å komme videre i dine livsprosesser for å oppnå full restitusjon fra dine plager, eller å hjelpe deg til å få tilbake alle ressurser som du hadde tilgjengelig da du ble født, restituere deg fra dine begrensninger og skape suksess i livet ditt.

Jeg er født i Nederland og flyttet til Norge i 1978 jobbet som ingeniør i kongsberg industrien og startet Kinesiologipraksis i 2001.

Kinesiologi-utdannelsen min startet med Touch for Health - fra Dr. John F. Thie, USA

Videre har jeg tatt 11 undervisningsmoduler i Kinesiologi ved Three in One Concepts, USA,

og 33 kursmoduler kinesiologi ved; Solution Oriented Neuro-Training ved Andrew Verity, Australia.

Samt:

Kinergetics I, II og III ved Philip Rafferty ; Australia.

RESET Kinergetics; Aus. ved Ulla Gevfert

Neuroenergenic Psychology, NEP1, ved Richard and Shanti Duree, USA

The Brain I , II and III , med andre kurs, The Brain Wave Organization ,Kathie Guhl , USA

Tilsammen har jeg mer enn 1300 undervisningstimer i Neuro-Training og kinesiologi.

Utdannet Stillpoint Terapeut ved Norsk Akademi for Vibrasjonsmedisin.(NAV) AMATI, Oslo

Fordypningskurs i Dr. Bachs, Australian Bush remedier og andre blomsteressenser ved Norsk Akademi for Vibropati, Oslo

Udannelse i Gestalt Terapi ved Norsk Gestalt Institutt, Oslo

Kurs i Famillie-oppstillinger etter Bert Hellingers modell

Reconnected Healing med Eric Pearl Kurs I, II og III

Jeg arbeider i Kongsberg og har en klinikk hjemme i harmoniske omgivelser.

Nevrotrening en-dagskurs holdes også skreddersydd for foreninger og bedrifter rundt om i landet på bestilling.

Ring meg for å bestille time, mer info angående kurs eller hva jeg kan hjelpe deg med.

Finn ut mer om det på ; www.dnkf.no