Nevrotrening selvhjelps kurs
familie

Forbedre din helse med et NevroTrening selvhjelpkurs ?

Vi har nå 12 forskjellige kurs tilgjengelig for å stimulere dine kroppsystemer. se kortliste ned.

Ved å lære å trykke på 15 -25 enkle punkter på kroppen etter bestemte prosedyrer og du vil "vekke" dine genetisk innebygde energisystemer (Innate systems) til liv. Det gir deg kontroll over din helse og gir nye muligheter, til et godt liv og suksess i hverdagen, på en enkel og rimelig måte. Noen av kursene:

Energy Lift

Dette kurset bruker et sett med reflekspunkter som ble oppdaget av dr. Chapman, som stimulerer lymfatisk aktivitet i hele kroppen. Disse har blitt brukt i mange typer behandlinger tidligere slik som kiropraktikk, kinesiologi, osteopati og andre metoder.

På dette kurset lærer du hvordan du kan bruke disse reflekspunkter i en spesiell rekkefølge som stimulerer lymfatisk sirkulasjon og energiflyt som åpner opp det blokkerte lymfatiske systemet, slik at kroppen restituerer seg raskere og mer effektivt. Giftstoffene forlater kroppen fortere. Organene og ikke minst hjernen jobber lettere uten disse giftstoffene som har stjålet mye energi fra kroppen.

Clear Energy

Dette er basert på et sett reflekspunkter oppdaget av dr. Terrence Bennet. Punktene stimulerer blodsirkulasjonen til forskjellige spesifikke deler av kroppen. På grunn av den økte blodsirkulasjonen blir det mer næring til organer og kjertler som øker restitusjonen av kroppen.

For å si det enkelt skaper dette systemet en avslappet og sikker følelse hos personen, som fører til raskere restitusjon.

Food is the Best

Hvordan å trene nervesystemet ut av allergiske reaksjoner.

Life Quality

Livskvalitet i blodkjemiet. Å trene nervesystemet slik at det lager rent blod. (syre-base balanse). For surt miljø i kroppen er årsak til mange sykdommer.

 

Freeing the Way

På dette kurset lærer du hvordan du stimulerer flyten av energi gjennom kroppen. Det bruker gammel kinesisk kunnskap om energibaner kjent som meridianer. Samtidig som du lærer retningen på flyten av energi vil du oppdage fornemmelsen av hvor flyten har stoppet opp.

Ved å stimulere energien til å flyte styrker restitusjonen til et punkt hvor du kan tilpasse endringer i livet lettere og mer effektivt. Dette har en forsterkende effekt og man finner at etter å ha praktisert stimulering av meridiansystemet i kun kort tid både blir mer sterk og avslappet i kroppen.

Connecting the Flow

Som navnet sier, er dette en øvelse for å identifisere og stimulere flyten av energi langs og imellom meridianene, men på en spesiell måte. Denne teknikken har blitt brukt i kinesisk medisin for tusener av år med konsistent gode resultater. Denne øvelsen ble gitt til pasienter av de gamle akupunkturmesterene som hjemmelekser for at de ikke behøvde komme til legen. Dette ble praktisert som en preventiv teknikk i områder med dårlig økonomisk utvikling, og har gått i glemmeboken i dag.

Dette kurset tar den gamle teknikken opp igjen og gir deg et enkelt men kraftfullt verktøy for å stimulere energien til å flyte bedre. Den jobber med begynnelse- og endepunkter på meridianene på en slik måte at den stimulerer og regulerer energien effektivt. mer info

Inner Wisdom

Dette kurset tar for seg et svært spesielt sett av reflekspunkter utviklet av Dr. Alan Beardall. De relaterer til et dyptvirkende system i våre kropper kalt det viscerale system. Viscera (hinnen) holder sammen alle organer og kjertler og hjelper dem til å opprettholde riktig fasong, posisjon og funksjon.

På grunn av deres primære forhold til organfunksjonene er de nært knyttet til våre nedarvede referanser (genetisk) som vårt nervesystem bruker til å opprettholde funksjon i kroppen. Disse punktene kan fortelle oss mye om nedarvede svakheter og gir oss en mulighet til å komme over og korrigere disse svakheter til sterke, sunne og aktive organer.

Dette kurset dekker 3 sett av reflekspunkter som alle jobber sammen til å forbedre vår restitusjon.

Life Insight

De fleste av de andre ”Innate System” kursene dekker mer fysiske reflekspunkter. Dette kurset handler veldig mye om våre oppfatninger som skaper unødvendige begrensninger i vår egen mentale handling.

Vi lærer en enkel men kraftfull teknikk som gjenopplærer hjernens basisfunksjoner og stimulerer vår intelligens. Dette vil gi hjernen din en ny måte å arbeide på som hjelper deg å komme deg fra stressreaksjoner av forskjellig art. Dette er en av de beste måter å forandre gjentagende misforståelser i livet ditt.

Dette kurset kan utløse mange innestengte og ikke uttrykte følelser som en reaksjon på hjernens reorganisering. Dette gjør hjernen klar og i stand til å tenke bedre. Av denne grunn er dette hos bedriftene favorittkurset innenfor ”Innate Systems”-systemet.

 

Feed the Glands.

Dette kurset er basert på forskning og oppdagelser gjennom de siste 50 årene av mange forskere og utøvere fra ulike land.

Navnet på kurset ”Feed the glands” not the stress (gi næring til kjertlene ikke stresset) refererer til det faktum at straks binyresystemet når et visst nivå av ubalanse, kan og vil hele kjertelsystemet bli kompromittert. Det vi gir næring til, er det som systemet trenger for å komme i balanse, og for å bli værende i balanse. Dette er primært et nevrologisk system som involverer og stimulerer kjertlene på en bestemt måte. Ofte fungerer systemet vårt på en måte som er motsatt av det som er best for oss og fører til ubalanser mellom insulin, adrenalin og blodsukkernivå. Kurset handler om å rette opp disse ubalansene.

 

Kort NevroTrenings slevhjelps kursliste:

Energy Lift

Mer energi, bedre restitusjon, bedre koordinasjon.

Stimuler ditt lymfatiske system til å rense ut all gift.

Clear Energy

Klarere tanker, frigjøring av stress, bedre persepsjon.

Stimuler alle dine organer med mer ernæring.

Connecting the Flow

Identifisere blokkeringer og stimulere flyten av energi langs og imellom meridianene, på enkel måte.

Freeing the way

Stimulerer flyten av meridianenergi rundt og igjennom kroppen.

Inner Wisdom

De relaterer til et dyptvirkende system i våre kropper kalt det viscerale system. Disse punktene kan fortelle oss mye om nedarvede svakheter og gir oss en mulighet til å komme over og korrigere disse svakheter til sterke, sunne og aktive organer.

Life Insight

Våre egne oppfatninger som skaper unødvendige begrensninger i vår egen mentale handling.

Med en enkel men kraftfull teknikk gjenopplærer vi hjernens basisfunksjoner og stimulerer vår intelligens.

Creative Energy

Skaper nye energier og muligheter i ditt liv, trener ditt nerve system til å kreere nye energier.

Control the Energy

Find energien inne i deg, tren ditt nervesystem å utvikle mer energi

Command the Elements

Intern meridianenergy øvelse som trener dit nervesystem til å integrere de forskjellige energikvaliteter (5 elements).

Food is the Best

Hvordan å trene nervesystemet ut av allergiske reaksjoner.

Kean , Mean Brain

Livet uten dysleksi, trener ditt nervesystem til å unngå dyslektiske reaksjoner på stress.

Positive Response

Ta bort de negative reaksjonene som skapes av stress.

Hvordan å trene nervesystemet ditt til å eliminere stressreaksjoner.

Life Quality

Livskvalitet i blodkjemiet

Å trene nervesystemet slik at det lager rent blod. (syre-base balanse).

Feeding the Glands

Balanserer adrenaline reaksjoner i kroppen gir mindre stress i kroppen, og bedre blodsukker balanse.

Nevrotrening kurs holdes regelmessig, men kan også holdes for helsepersonell, i foreninger og bedrifter rundt om i landet på bestilling. Alle kursene er 1-dagskurs (event. 2 kvelder) og vil koste kr 1690,- pr.pers. inkl. en håndbok. Husk Forhåndspåmelding.

Behandlingene og metodene er ikke ment å skulle diagnostisere eller behandle sykdom, eller som en erstatning for medisinsk tilsyn. For behandling av sykdom henvises den enkelte til sin lege.