Kinesiologi
jente

Vil du vite mer? Følg disse linkene og finn ut mer om hva kinesiologi er og hva det kan gjøre for deg.

Den norske kinesiologforeningen: dnkf.no