Kinesiologi
Damer

Kinesiologi er opprinnelig læren om (muskel) bevegelse, utviklet i USA på 60-tallet. Metoden er en sammensmelting av moderne vestlige viten og tradisjonell orientalsk viten om kroppens energibaner. Kinesiologi legger vekt på å se hele mennesket og avdekker hva som hindrer deg i å lykkes til et liv uten plager.

Kroppen påvirkes av alt rundt oss og lagrer alle livets hendelser i muskler og celler. Ved hjelp av kinesiologiens muskelundersøkelser avløres ubalanser eller problemer og hvordan de skal rettes opp slik at du får et godt liv uten plager. Metoden kommuniserer med kroppen på cellenivå. Behandlingen skaper så nye nevrologiske valg og muligheter for kroppen til å restituere seg selv. Moderne Kinesiologi er den mest spennende retningen innen nyere behandlingsmetoder og har gjennomgått en fantastisk utvikling de siste 20 år.

Fordi Moderne Kinesiologi dekker mange flere områder enn tidligere innen klassisk kinesiologi snakkes det nå stadig mer om "Neuro Training" eller Nevrotrening på norsk.

NevroTrening inkluderer et mangfold av behandlingsdisipliner og bruker alt som beviselig virker bra for kroppens restitusjon eller evne til å komme seg. Noen av disse er:

 • Akupressur
 • Meridianenergi-balansering
 • Homeopati
 • Ernæringsmessig testing og balansering
 • Neuro Linguistisk Programmering (NLP)
 • Mental (kognitiv) og Emosjonell veiledning
 • Meridian og frykt-balansering
 • Tanke Felt Terapi (TFT)
 • Kinesisk 5-element verktøy
 • Muskel korreksjoner & massasje
 • Flere typer Kinesiologi
 • Vibrasjons-remedier
 • Atlas profilax
 • Familiekonstellasjon
 • Blod syre-baseforhold
 • Chakra-balansering
 • Biofotoner-vibriopatisk behandling
 • Hjernebølge funksjonsforbedring
 • Jin Shin Jiutsu
 • Deep States balanseringer
 • Fargeterapi og lysterapi
 • Spinal / Cranial Sacral behandling
 • Lockfoot behandling
 • Iridologi
 • Hormonbalansering

 

Behandlingene og metodene er ikke ment å skulle diagnostisere eller behandle sykdom, eller som en erstatning for medisinsk tilsyn. For behandling av sykdom henvises den enkelte til sin lege.

Nevrotrening norge mob 93 28 07 16