Kinesiologi
Spirituality

Kinesiologi er opprinnelig læren om (muskel) bevegelse, utviklet i USA på 60-tallet. Metoden er en sammensmelting av moderne vestlige viten og tradisjonell orientalsk viten om kroppens energibaner. Kinesiologi legger vekt på å se hele mennesket og avdekker hva som hindrer deg i å lykkes til et liv uten plager.

Dagens kinesiologi kombinerer kunnskap fra moderne hjerne- og adferdsforskning med erfaringskunnskap basert på østlig filosofi. Felles for de etterhvert mange ulike retningene er at de bruker muskelmonitoring som arbeidsverktøy. Her følger et kort tilbakeblikk på viktige grundere og nyvinninger i kinesiologiens moderne histore.

Vil du vite mer? Følg disse linkene og finn ut mer om hva kinesiologi er og hva det kan gjøre for deg.