Hva gjør terapeuten
jente

Hva skjer under behandlingen ?

NevroTrening eller Moderne Kinesiologi behandlinger er i all sin enkelhet basert på at vår "superbevisste" underbevissthet har lagret absolutt alle hendelser i vårt liv inne i våre muskler og meridianer på cellenivå. Kroppen "vet" derfor alt om hva som forstyrrer vårt selvregulerende system i å fungere optimalt. Visse hendelser og ulykker i livet klarer ikke selvreguleringssystemet å kompensere for. Dette skaper ubalanser som forbruker mye energi og reduserer vårt immunforsvar eller restitusjon.

Redusert evne til restitusjon betyr igjen at vi kan invaderes av virus og bakterier eller ikke bygge opp slitte ledd og muskler om natten mens vi sover. Dårlig restitusjon vil før eller senere føre til plager i kroppen.

Er vi i ubalanse så betyr det at energien er blokkert i en eller flere muskler eller meridianer. Det kan sammenlignes med å kjøre bil med håndbrekket på. Over tid fører dette til plager samt dyre "service" kostnader.

 

Muskelmonitoring

Muskelmonitoring er en "dialog" med kroppens underbevissthet. Forandringer i muskelspenningen i forskjellige muskler vil avsløre hvilke hendelser og på hvilket tidspunkt de har skapt nevrologiske begrensninger. De 20 kinesiske energi-meridianer henger sammen med flere muskler. Ved å teste muskler finner man hvilke meridianer som er i ubalanse, og om årsaken er emosjonell, mental eller fysisk, samt frykt, vaner eller egne overbevisninger. ( se modellen for universelle restitusjonsprinsipper ) Når energien rettes opp vil klienten kjenne at musklene blir sterkere.

Tankene styrer bio-kjemien i kroppen

Tankene styrer våre kroppsfunksjoner umiddelbart når tanken er der. Vi kjenner til at det å motta en telefonbeskjed om at en for oss kjær person har forulykket, kan få de fleste til å synke sammen i muskulaturen. Denne tanken kan rett og slett bli for utfordrende og skaper en bio-kjemisk reaksjon i musklene som umiddelbart svekkes. Tankene er en viktig styrende faktor i kroppens bio-selvregulerende system.

Monitoring samt utfordre underbevisstheten

Ved å teste eller overvåke klientens muskler mens kinesiologen utfordrer med påstander eller ved å holde på kroppens diverse triggerpunkter og akupunkturpunkter vil kroppen gi svar i form av svakere eller sterkere muskler. En muskel er enten svak eller sterk, slik som en datamaskin bare kan telle fra 0 til 1 og kalles det digital. Ved å lage et bra dataprogram kan datamaskinen gjøre hvilken som helst oppgave for oss. En muskel er på en måte også digital. Kinesiologen lager programmet der og da mens han tester klienten, avdekker hva som er problemet og når det oppstod. NevroTrening inkluderer mange behandlingsformer og kan av den grunn programmere grundigere og gi klientens underbevissthet riktigere nye nevrologiske valg muligheter.

Bedre nevrologiske muligheter

Nevrotreneren har flere hundre forskjellige korreksjoner tilgjengelig. Noen ganger vil kroppen at ubalanser korrigeres med triggerpunkter, trykk eller laserlys på meridianpunkter, massasje av en muskel, rette opp chakra-energi, eller ved en slags hjerne omprogrammering eller nevrotrening. Andre ganger ved bruk av blomsteressenser, Jin Shin Jiustu punkter eller NLP, m.m. Mange korreksjoner oppfattes noen ganger som litt merkverdige øvelser. Men det ligger 40 års forskning i disse og virkningen uteblir aldri.

Forskjellige tidsrammer av problemene

Årsakene til problemene ligger som regel tilbake i tid, noen ganger helt til unnfangelsen eller tilbake i forrige generasjonen, dvs. genetisk. Korreksjoner eller rettere sagt, valg av nye nevrologiske muligheter eller valg av nye baner i hjernen og kroppen vil derfor oftest også bli utført i forhold til disse tidsperioder som dukker opp.

Genetisk relaterte (nedarvede) problemer er derfor ikke ensbetydende med at man skal være overgitt disse uten muligheter til å gjøre noe med dette. Klientens underbevissthet "svarer" helt enkelt på når problemet oppstod, samt ved hvilken hendelse, fordi denne informasjonen ligger lagret i kroppen. Senere genforskning har vist at gode gener slåes på og dårlige slåes av når matvaner og andre vaner legges om.

Informasjon i krets

En behandling med Nevrotrening gir så gode resultater, fordi kroppen selv får lov å fortelle hva som er årsaken og hva som er den mest hensiktsmessige behandlingsmetode for nettopp deg og ditt problem. Hver gang muskelen "gir svar" ved utfordringer vil en mengde informasjon, som i utgangspunktet ligger lagret i kroppen, bli avdekket, for å ikke miste denne viktige informasjon vil kinesiologen legge det på vent i sine muskler ved en såkalt pauselås mekanisme. Denne måten å jobbe på har revolusjonert resultatene i moderne kinesiologi.

Selvhjelpsøvelsene, som f.eks. Energy Lift og Clear Energy, er et supplement og har en støttende og akselerende virkning på en vanlig Neuro Training-behandling hos en terapeut.

 

Behandlingene og metodene er ikke ment å skulle diagnostisere eller behandle sykdom, eller som en erstatning for medisinsk tilsyn. For behandling av sykdom henvises den enkelte til sin lege.